Haukankierros Mäntsälän Saarella – luontopolku omatoimiselle reippailijalle

Ensitutustuminen Haukankierrokseen

(Olen kuvittanut kierrosta myös toukokuussa ottamillani kuvilla.)

Haukankierros huhtikuu-1217

Lähdin tutustumaan Mäntsälässä Saaren kylässä olevaan luontoreittiin Haukankierrokseen pääsiäisenä – ensimmäistä kertaa. Reitti on ollut olemassa jo monta vuotta, mutta se on jäänyt itseltä kävelemättä. Se tehtiin aikanaan osana Keuda Saaren yksikön luonto-opiskelijoiden opintoja. Nyttemmin tätä koulutusta oppilaitoksessa ei enää ole, joten reittiä ei enää päivitetä eikä kehitetä. Oppilaitos kuitenkin käy reitin muutaman kerran vuodessa läpi ja raivaa esimerkiksi kaatuneet puut polulta pois.
Päivityksen puutteen näkee lähtöpaikalla olevasta reittiselostuksesta, jossa kerrotaan oppilaitoksessa olevasta opaskeskuksesta ja kerrotaan puhelinnumerokin, josta reitistä voi tiedustella. Nämä tiedot ovat siis jo vanhentuneita. Mitään opaskeskusta ei enää ole.

Haukankierros huhtikuu-1216
Reitistä ei löydä oikein netistäkään mitään tietoa googlettamalla. Sehän on se keino, jolla nykyisin kaikkea tietoa etsitään…. hakusana Haukankierros vie samannimiselle kierrokselle Nuuksioon. Yhden vanhan tiedotteen onnistuin nettiavaruudesta löytämään, mutta eipä siitä paljon hyötyä ollut. Siinä vain kerrottiin reitin avautumisesta silloin aikanaan.

Miten reitille pääsee?

Reitille pääsee ajamalla Mäntsälästä Pohjoista Pikatietä pohjoiseen Saaren kylään. Paremmin tie ehkä tunnetaan vanhana Lahdentienä. Mäntsälästä matkaa on noin 14 km. Jos saavut kylälle etelästä päin, niin ohitat tien vasemmalla puolella olevan Siwa-kaupan ja heti perään näet upean Saaren kartanon samalla puolella tietä. Nyt on jo jarrutettava ja käännyttävä kartanon kohdalta oikealle Rantalantielle. Tieviitassa lukee Rantala ja Sahajärven virkistysalue. Vain noin sata metriä käännöksestä on tiehen tehty oikealle levennystä autojen pysäköimistä varten. Siihen siis auto parkkiin.

Lähtöpaikka – opastustaulu

Heti tien vieressä näkyy luontopolun opastustaulu, jossa on reitin kartta. Joskus kartassa on varmaan ollut punainen pallo, joka on kertonut sijaintisi. Nyt merkki on jo niin kulunut tai haalistunut, että oli hiukan hankaluuksia hahmottaa miten opastustaulun luota pitäisi lähteä eteenpäin. Odotin hyvin merkittyä polkua, mutta mitään sellaista ei taulun luota lähtenyt.

Haukankierros huhtikuu-1142
Tarkoitus olikin kulkea paikan ohitse virtaavan joen viertä ja pellon piennarta muutama sata metriä, jotta pääsee varsinaisen polun alkuun. Kun vaan tarpoi eteenpäin, niin tuli paikkaan, jossa oli tehty silta yli joen. Silta oli paikoitellen kärsinyt vuosien kulumisesta ja siihen oli ilmestynyt jopa reikiä.

Haukankierros huhtikuu-1143

Yrittäjänaiset Haukankierroksella-2105

Punaiset merkit – polun opasteina

Yli joen ja sitten polku lähti viemään kohti metsää. Polku on merkitty punaisin ympyröin, joita on maalattu puiden runkoihin. Pääsääntöisesti pallot on maalattu kuusien ja mäntyjen runkoihin, mutta joissain kohdin merkki on laitettu koivun runkoon, joka ei ole ollut hyvä ratkaisu, sillä nuoren koivun ohut paperinen runkomateriaali oli melkein hävittänyt nämä merkit. Polulle on myös laitettu merkkipaaluja, joissa on punaiseksi maalattu pää. Useimmiten kun olet punaisen merkin kohdalla näet jo seuraavan merkin, mutta poikkeus vahvistaa säännön ja on kohtia polulla, jolloin en nähnyt seuraavaa merkkiä.

Haukankierros huhtikuu-1152
Välillä oli haastavaa löytää reitti, sillä reitille ei ole raivattu leveitä hiekkapolkuja, vaan reitti on lähes kokonaan tavallista metsäpolkua. Vaikka polku on paljolti tallaantunut ja kulunut maastoon, niin oli paikkoja, jossa ei polkua erottanut johtuen metsässä tapahtuneista puiden kaadoista/kaatumisista ja kasvillisuuden kasvamisesta.

Vähäjärvenkallion luonnonsuojelualue

Heti alussa reitti nousee ylös metsään. Nousu ei ole äkkijyrkkää, mutta tasaista nousua. Kohta tulee vastaan kyltti, jossa on alueesta kartta. Karttaan on merkitty Vähäjärvenkallion luonnonsuojelualue. Opasteessa on vain kartta, ei mitään tekstiä tai tarinaa luonnonsuojelualueesta. Minä olisin mielelläni lukenut enemmän paikasta ja luonnonsuojelualueesta. Karttakin vaatisi jo uusimista – sen verran vanhalta ja kuluneelta se jo näytti.

Huhtikuun alku oli vielä haastavaa aikaa kulkemiselle

Koska oli vasta huhtikuun alku, niin polku ei ollut täysin sulana, vaan polulla sai välillä kävellä lumessa ja joissain kohdin se oli jopa jäinenkin. Itsellä oli jalassa vaelluskengät, jotka pitivät maastossa hyvin. Polku oli myös vielä monilta kohdin hyvin vetinen ja märkä.

Suolampi

Haukankierros huhtikuu-1149

Melko pian luonnonsuojelukyltin jälkeen oli polun oikealla puolella nähtävissä pyöreä puuton alue. Tämä lienee lähtökohdan karttaan merkitty suo. Nyt se oli vielä luminen. Mitään kylttiä ei tässä kohtaa ollut.

Yrittäjänaiset Haukankierroksella-2113

Etäisyysopasteet

Haukankierros huhtikuu-1150

Polulla oli hyvin merkittynä jo kuljetut ja tulossa olevat kilometrit. Tukevissa ja puisissa opasteissa luki kierroksen nimi ja kyltin toisessa päässä oli jo kuljettu kilometrimäärä ja toisessa päässä edessä oleva kilometrimäärä.

Polulla kaatuneita puita

Yrittäjänaiset Haukankierroksella-2115

Polulle oli kaatunut muutamissa kohdin puu tai puita. Näiden kaatuneiden puiden yli oli kiivettävä. Penkkejä ei polun varrella ollut kuin yhdessä kohdin, joten jos haluaa välillä levätä, niin istumapaikaksi on otettava luonnon muokkaama istumapaikka. Ilo oli huomata, että puiden oksilta löytyi naavaakin. Välillä polulla oli kiviä, joiden ylitse sai taiteilla. Reitille oli myös tehty purojen ylitse kulkusiltoja tai kovin vetisten paikkojen kohdalle rakennettu laudoista pitkospuita.

Yrittäjänaiset Haukankierroksella-2119

Epäselvä kohta

Vaikka polkua oli helppokin seurata tuli yhdessä kohtaa epävarma olo, sillä punaisia merkkejä ei ollutkaan nähtävissä. Tämä oli ennen Pirunpeltoa, kun reitti nousee jyrkästi ylös rinnettä. Olisi ollut jotenkin luontevaa kulkea rinteen alapuolella olevassa uomassa, jossa oli leveä raivattu puuton alue aivan kuin sähkölinja-alue. Koska alueesta ei enää liene mitään karttaa, niin on maastoon merkittyjen merkkien ja opasteiden varassa. Näin ainakin minä olin.

Haukankierros huhtikuu-1175

Kun rupesin ihmettelemään merkkien puuttumista, palasin takaisin päin ja sitten huomasin rinteessä punaisen merkin puun rungossa. Lähdin sitä kohden kapuamaan täysin vaiston varaisesti, sillä tässä kohdin polku ei ollut juurikaan havaittavissa. Rinteessä en nähnyt havaitsemani merkin kohdalta vielä uutta merkkiä, mutta päättelin polun vievät kuitenkin ylöspäin. Tässä kohdin nousu on hyvinkin jyrkkää. Lopulta edessä näkyi Pirunpelto, jonka tiesin reitin varrella olevan.

Uudempi huomio

Pääsiäisen jälkeen olen kävellyt reitin uudelleen toukokuussa ja tällöin huomasin, että olin sittenkin pääsiäisenä kävellyt väärää reittiä ylös Pirunpellolle. Polku lähtee jo aikaisemmin nousemaan ylös. Punainen merkki on maalattu kantoon, joten en ehkä osannut katsoa sitä tarpeeksi matalalta. Tätä oikeaa reittiä, kun nousee ylös rinnettä, Pirunpelto tulee vasemmalle puolelle polkua. Pääsiäisenä se ilmestyi minulle oikealle puolelle. Ilmankos polku, jota nousin ylös, oli niin huonosti nähtävissä maastossa, mutta miksi siinäkin näkyi punaisia merkkejä?

Pirunpelto

Haukankierros huhtikuu-1178

Pirunpelto on luonnonilmiö ja sitä kannattaa hiukan siinä ihmetellä. Näin sanoo Wikipedia: ”Pirunpelto on laaja kivikko, joka sijaitsee muinaisella rannalla. Vesi lajittelee kulkiessaan tai rantoja huuhtoessaan maa-aineita hiukkaskoon mukaan. Pirunpelto on alue, jonka maa-ainekseksi on lajittunut isoja kiviä. Myöhemmin vedenpinta on laskenut ja pirunpeltoja on jäänyt syvällekin sisämaahan. Nimitys pirunpelto perustuu vanhaan uskomukseen, jonka mukaan piru on viskellyt pirunpeltojen kivet sijoilleen.”

Haukkakallio

Yrittäjänaiset Haukankierroksella-2132

Pirunpellon jälkeen seuraava vaikuttava paikka on Haukkakallio. Tämä on polun ainoa kohta, joka on nimetty. Pirunpellonkaan kohdalla ei ole mitään merkkiä tai selitystä alueesta. Haukkakallio on melko tarkkaan polun puolessa välissä riippumatta miten päin polun kiertää. Kalliolta näkee moottoritielle, jossa autot huristelivat Lahteen tai Helsinkiin päin. Olin odottanut selkeämpiä näkymiä, mutta puusto rajoitti näkyvyyttä. Koska yksin reitin kuljin, niin en uskaltanut kovin reunalle mennä kurkistelemaan.

Purolaakso

Matka siis jatkui. Kohta oli matkaa taitettu jo 3 km ja edessä vielä 2 km. Tämän jälkeen reitti ylittää Rantalantien. Tien ylityksen jälkeen tullaan Purolaaksoon. Nimensä mukaisesti alueella lorisee puro. Puro laskee Hunttijärveen, jonka rannalle tulin aika pian. Rannalle laskeuduttaessa kiinnitin huomion oikealla pienen kallion päällä olevaan isohkoon kiveen. Varmaankin kivikauden tekosia.

Hunttijärven ranta – ilman maastomerkkejä

Hunttijärven rannassa oli koko ranta-alueen kaadettu tai kaatunut puita. Vastaranta oli täynnä kesämökkejä, jotka on rakennettu aivan rantaviivalle. Enää sellainen rakentaminen ei onnistuisi. Mutta tämä puoli oli rakentamaton.
Tämä oli myös reitin laajin alue, jossa ei merkkejä ollut. Olivat varmaan olleet kaatuneiden puiden rungoissa. Mitään polkuakaan ei maastossa ollut näkyvissä. Jos sellainen oli ollut, niin kaatuneet puut olivat sen hyvin peittäneet. Päättelin kuitenkin kulkusuunnan olevan järven rantaa eteenpäin. Ei muutakaan mahdollisuutta ollut.

Yrittäjänaiset Haukankierroksella-2155

Kaatuvakallio

Yrittäjänaiset Haukankierroksella-2165

Kuljin rantaviivaa ja tulin kohtaan, jossa vasemmalla oli korkea pystysuora kallio. No tämä oli Kaatuvakallio. Nimeen bongasin sitten myöhemmin opastaulun kartasta, kun lähtöpaikalle palasin. Kaatuvakallion päällekin pääsee kiipeämään toisesta suunnasta. Mäntsälä Seuran julkaisemasta Kotiseutupolut kirjasta luin, että helpoin reitti kalliolle on Rantalantieltä eli ennen Purolaaksoa olisi pitänyt kulkea Rantalantietä ylöspäin ja sieltä lienee löytyvän kohta, josta polku vie kalliolle. No joku toinen kerta. Uskoisin kalliolle pääsevän myös kohdasta, jossa polku kääntyy rannasta kohti reitin varrella olevaa kotaa ja urheilukenttää.

Nuotiopaikka – ilkivaltaa… harmillista

Hyvin pian Kaatuvankallion jälkeen tuleekin vastaan jo kota ja nuotiopaikka. Tässä kohdassa on myös alueen puucee. Alueella on kyltti, jossa kielletään asiaton oleskelu alueella, mutta asiallinen omien eväiden syöminen penkeillä istuen lienee sallittua.
Harmillista, että kaikki eivät osaa käyttäytyä ja sotkevat paikkoja ja näin aiheuttavat harmia Keudalle, joka huoltaa ja hoitaa tätä kota-aluetta.

LähdeHaukankierros huhtikuu-1206

Minä jatkoin matkaa, koska mukana ei nyt ollut kuin vesipullo. Kotapaikasta oli vielä 700 m lähtöpaikkaan. Tämän matkan varrelle osuu myös lähde. Lähdepaikka oli näkyvä ja siitä löytyi myös istumapaikkoja. Tässäkään kohdassa ei ollut mitään opastetta tai selitystä paikasta.

Haukankierros huhtikuu-1201

Loppumatka onkin sitten jo helppoa leveää hiekkatietä. Polku muuttui leveäksi ja helppokulkuiseksi heti polun kääntyessä pois Hunttijärven rannasta. Tässä polun loppupäässä oli ainoa ”väärä” opaste. Kilometriopaste oli taidettu siirtää väärälle puolelle polkua, jolloin matkaetäisyydet näyttivät väärin päin.

Haukankierros huhtikuu-1211
Loput kymmenet metrit kävelläänkin ajotietä lähtöpaikalle.

 

Summasummarum….

Ihan mukava reitti. Hiukan haastettakin antaa korkeuseroineen, mutta itse olisin kaivannut polun varrelle opastauluja, joissa olisi kerrottu paikoista ja luonnosta. Polku kulkee nimittäin vanhan metsän alueella. Reitin varrella on Ilveskallio ja jo kerrottu Kaatuvakallio, jotka nyt jäävät nimettömiksi ennen kuin ne bongaa lähtöpaikan kartasta. No Kaatuvakallion ehkä arvaa, koska kallio on tosiaan hiukan kaatuvassa asennossa. Ilveskallio jäi minulle tuntemattomaksi. Niin ja, jos olisi mukana kuljetettava kartta, niin reitin varren kohteet saisivat nimet jo kävelyn aikana.
En tiedä onko ollut tarkoitus aikanaan pystyttää reitin varrelle opastauluja, mutta työ on jäänyt sitten kesken, kun koulutuskin on päättynyt. Löytyisipä joku taho, joka voisi asiaa viedä eteenpäin, mutta polku kun ei taida olla nyt enää kenenkään vastuulla. Kiva olisi myös, jos lähtöpaikan opastaulussa olevan tekstin saisi päivitettyä ja kerrottua miten polku on syntynyt ja että se ei enää ole kenenkään vastuulla.

Haukankierros huhtikuu-1163Voit katsoa enemmän kuvia https://www.facebook.com/media/set/?set=a.831087663606787.1073741873.118406638208230&type=3

 

4 kommenttia artikkeliin ”Haukankierros Mäntsälän Saarella – luontopolku omatoimiselle reippailijalle

 1. Hei
  Kiitos mielenkiintoisesta reittikuvauksestasi. Minulla on tarkoitus kiertää reitti tänä kesänä. En tiennyt että reitti on jätetty oman onnensa nojaan. Muutimme mieheni kanssa toissa kesänä Mäntsälään ja minua kiinnostaa patikointi. Olen usein ollut vaeltamassa Valkealassa Repovedellä. Tarkan reittikuvauksesi ansiosta varmaankin selviydyn kierroksesta. Voi kun jokin taho innostuisi kunnostamaan polut. Hyvää kesää ja kiitos vielä!
  Terveisin Päivi Lantta

  1. Kiitos mukavasta palautteestasi. On hienoa, jos reittikuvauksestani oli hyötyä. Kannattaa lähteä kiertämään. Olen itsekin miettinyt, että mitkä tahot voisivat kiinostua reitistä, sillä ihan hyvä pohjatyö on reitille tehty. Siitä saisi vielä paremman aika pienillä parannuksilla. No ehkä tämäkin ”ongelma” ratkeaa. Asioilla on tapana selvitä. Hyviä patikointireissuja. Olen kirjoittanut blogissani aikaisemmin patikoinnistani Hossassa. Sekin on on ihan suositeltava kohde, jos Kainuun suunnalla liikkuu. Siellä saa rauhassa vaeltaa ja luonto on vallan upeaa ja, jos historia kiinnostaa, niin siellä näkee vallan upeat kalliomaalaukset hyvin läheltä.
   Terveisin
   Marjut J.

 2. Hei kiersimme reitin kesäkuussa -17 ja sitä ennen kesällä -15. Punaiset täplät ovat lisääntyneet ja runkoja pätkitty mitä ennen oli polulla. Myös suo-ojan yli nyt leveämpi kulku. Meillä oli vielä pari kohtaa missä mietimme minne mennä, toinen kohta oli juuri tuo pirunpeltoon nousu ja toinen kun tullaan kodalle, emme nähneet mitään merkkiä että pitäisi jatkaa nurmikentän yli. Olemme molemmat kerrat reitit mitanneet kännykän avulla ja meillä näyttää matkan pituudeksi 7km. Kännykästä näki myös paikkojen nimet, vaikka paikanpäältä nimeä ei löytynyt. Eniten kaipasin kyllä esim. penkkejä missä levähtäisi, juuri nousujen jälkeen.

  1. Hei!

   Kiva tietää, että polulle on lisätty merkkejä, mutta harmi, että polulla on vielä muutama epäselvä paikka. Olen ymmärtänyt, että Keuda Saaren opetuspaikka on polkua hoiltanut ja täytyypä vinkata vielä näistä huomioistasi. Olisipa kiva, jos polulle saisi vielä muutamia penkkejä. Penkkejä reitti minustakin vaatisi, jospa Keudan rakennuspuoli ottaisi kopin asiasta. Pidetään mielessä ja vinkataan heille.Polku näyttää olevan suosittu, sillä aloituspaikan kohdalla näyttää useasti seisovan autoja parkissa. Pitääpä myös kysellä tuosta pituudesta, että miten se on aikanaan mitattu.

Vastaa käyttäjälle Terhi Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *